نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی

فرآیند بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر یاری مدیران در ارزیابی عملکرد و کنترل منابع و مصارف در سازمان می تواند در اندازه گیری میزان دستیابی به استراتژی های سازمان و اهداف تعیین شده نیز کمک کند.

بودجه ریزی عملیاتی روشی برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است، بنابراین سه عنصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی را می توان تعیین اهداف و استراتژی های قابل سنجش در سازمان، طبقه بندی و تعریف برنامه های عملیاتی و فعالیت های سازمان و تعیین بهای تمام شده برنامه ها و فعالیت های سازمان دانست.

تنظيم بودجه عملياتي با استفاده از روش محاسبه «بهای تمام شده» محتاج استقرار يك نظام كامل حسابداري قيمت تمام شده در كنار نظام حسابداري مالي سازمان است. در این راستا، نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی HPBB علاوه بر جلوگیری از بودجه نویسی حجمی که بصورت درصد افزایشی یا کاهشی نسبت به سنوات گذشته انجام می شود، امکان دستیابی به اهداف فوق الذکر را به سهولت برای سازمان هموار می سازد.

ویژگی‌های نرم افزار

 • استفاده از روش ABB در بودجه ریزی عملیاتی
 • ارائه مبنای صحیح جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع سازمان
 • ایجاد ارتباط روشن بین بودجه و اهداف و استرتژی های سازمان
 • ارائه مبنایی برای شفافیت بیش تر نحوه استفاده از منابع سازمان
 • امکان تمرکز فرایند تصمیم گیری بر روی مهمترین مسایل و چالش های موجود در سازمان
 • ایجاد زمینه برای استفاده مدیران از تکنیک های بهبود مستمر
 • امکان اندازه گیری میزان اثرات فعالیت ها و اقدامات سازمان بر بودجه سازمان
 • تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است
 • افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

امکانات نرم افزار

 • امکان تعریف، طبقه بندی و کدگذاری عوامل بودجه به تفکیک اقلام دائم (دارایی، بدهی و سهام) و موقت (درآمد، هزینه و حساب های کنترلی) و عملیاتی کردن بودجه با توجه به ماهیت فعالیت سازمان (خدماتی، تولیدی و یا پروژه محور)
 • امکان تعریف شاخص عملکرد برای هر فعالیت
 • امکان تعریف استراتژی های سازمان و تفکیک آنها به اقدامات اجرایی تا ریز ترین جزء
 • امکان ارایه گزارش متنوع مدیریتی در رابطه با اجزا بودجه ای، نحوه هزینه کرد و نوع طبقه بندی آنها و پیش بینی نتایج حاصل از ایجاد شرایط مختلف
 • امکان محاسبه انحرافات بودجه با هدف کنترل و نظارت مالی و بودجه ای
 • امکان تخصیص منابع بر مبناي نيل به نتايج مشخص و قابل سنجش
 • امکان ارتباط بين برنامه‌هاي راهبردي، اهداف بلندمدت و تخصيص منابع براي دستیابی به نتايج مورد انتظار
 • امکان شناسایی هزینه های غیر ضروری و شفاف سازی ارقام کلی ثبت شده در دفاتر مالی
 • امکان ایجاد منابع اطلاعاتی صحیح و قابل اطمینان برای تصمیمات مدیریت
 • امکان آنالیز حساسیت هزینه ها در شرایط مختلف و پیش بینی نتایج احتمالی قبل از وقوع
 • امکان آنالیز حساسیت هزینه ها در شرایط مختلف بدین معنی که سازمان بتواند در مواجه با تغییر در نرخ یا مقادیر مورد استفاده، بلافاصله بودجه جدید را با اعمال تغییرات جدید محاسبه و انعطاف پذیری سازمان را در به روز رسانی بودجه افزایش دهد.

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت
 • ارتباط با نرم افزارهای حسابداری مالی
 • ارتباط با نرم افزار انبار
 • ارتباط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت
 • ارتباط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت
 • ارتباط با نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارتباط با نرم افزار تعمیرات و نگهداری
 • ارتباط با نرم افزار مدیریت تولید
 • ارتباط با نرم افزار فروش