گواهینامه های اعطا شده

گواهی تائیدیه دانش بنیان

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همین طور تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

شرکت دانش حسیب ایرانیان در تاریخ 999 موفق به کسب تائیدیه نوع 2(صنعتی) در دسته فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شماره 10260639184 گردید.

تائیدیه فنی سامانه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران و توان سرمایه گذاری

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همین طور تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

با تکمیل سامانه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران و توان سرمایه گذاری دانش حسیب به‌منظور حفظ حق مالکیت نرم‌افزار، مراحل ثبت حقوقی آن از طرف شرکت ملی گاز ایران به جریان افتاد. پس از تهیه و ارائه مدارک و برگزاری جلسات در خصوص دفاع از نرم‌افزار و با حضور کارشناسان شرکت دانش حسیب ایرانیان، اصالت این نرم‌افزار احراز شد. لذا سامانه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران و توان سرمایه گذاری دانش حسیب توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تایید فنی شده و گواهی مربوطه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شرکت دانش حسیب ایرانیان اعطا گردید.

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت دانش حسیب ایرانیان، بر اساس رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از سوی شورای عالی انفورماتیک، حائز رتبه 4 با امکان انعقاد قرارداد با مشتریان، بدون محدودیت مبلغ قرارداد و در زمینه فعالیت‌های اشاره شده در ذیل می باشد که از این حیث در میان شرکت‌های انفورماتیکی کشور کم نظیر می‌باشد.

  • ارائه و پشتیبانی نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی
  • ارائه و پشتیبانی نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت
  • ارائه و پشتیبانی نرم افزار ارزیابی سرمایه گذاران و توان مالی سرمایه گذاری
  • ارائه و پشتیبانی نرم افزار درخواست کار
  • ارائه و پشتیبانی نرم افزار کالیبراسیون