استقرار نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی حسیب در سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی ،یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی بوده و نقش مهمی در توسعه تجارت کشور ایفا می کند.

شرکت دانش حسیب ایرانیان، سیستم نرم افزاری بودجه ریزی عملیاتی را که مطابق با آخرین موضوعات علمی و خواست های سازمان برنامه و بودجه کل کشور طراحی شده است را در سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه بنادر تابعه مستقر و راه اندازی نموده است.

در شهریور ماه سال جاری نیز دوره آموزشی جامع با حضور نمایندگان کلیه بنادر سطح کشور، در شهر زیبای ارومیه برگزار گردید.

در این دوره آموزشی 3 روزه علاوه بر شرح مبانی علمی و عملی بودجه ریزی عملیاتی،چگونگی کار با نرم افزار و نحوه تحلیل،آنالیز و سناریو سازی در نرم افزار تشریح گردید.