نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

تصميمات مديريت نيازمند پايه هاي اطلاعاتي مطمئن و صحيحي است كه بهاي تمام شده يكي از مهمترين اين اطلاعات مي باشد. بهاى تمام شده بخشى از سيستم جامع اطلاعات حسابدارى است كه اطلاعات مرتبط با هزينه ها را براى استفاده در سيستم حسابدارى مديريت و حسابدارى مالى گردآورى، انباشت و ارائه مى كند.

بودجه ریزی عملیاتی روشی برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است، بنابراین سه عنصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی را می توان تعیین اهداف و استراتژی های قابل سنجش در سازمان، طبقه بندی و تعریف برنامه های عملیاتی و فعالیت های سازمان و تعیین بهای تمام شده برنامه ها و فعالیت های سازمان دانست.

یکی از روش های نوین هزینه یابی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد که معرفی این روش به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردیده است.

بر خلاف روشهاي سنتي هزينه يابي،ABC در سيستم هاي خدماتي و توليدي پيچيده و غير معمول نيز كاربرد دارد. در اين گونه موارد اين سيستم دو نوع هزينه متغير جديد را كه عبارتند از هزينه هاي مربوط به پيچيدگي و هزينه تنوع خدمات را در ساختار هزينه ها در نظر مي گيرد. اين ويژگيهاي برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده كنندگان اين سيستم و كاربردهاي گوناگون آن افزوده شود. بطوري كه سازمانهاي امروزي خصوصاً سازمانهاي در سطح جهاني دستيابي به اين سيستم و استفاده از توانايي هاي آن را به عنوان يك مزيت برتر براي سازمان خود تلقي مي كنند.

ویژگی‌های نرم افزار

 • امکان محاسبه بهای تمام شده در فعالیت های تولیدی، خدماتی و پروژه محور
 • امکان محاسبه بهای تمام شده به صورت مرحله ای، سفارش کار، هم زمان و یا ترکیبی
 • امکان محاسبه بهای تمام شده واقعی، استاندارد، یگانه و ترکیبی
 • امکان آنالیز حساسیت هزینه ها در شرایط مختلف
 • امکان محاسبه صحیح و با حداکثر خطای 2 الی 5 درصد بهای تمام شده با استفاده از تکنیک های ABC و TDABC
 • محاسبه دوره ای انحرافات و بررسی علل و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصول و تلاش برای کاهش آنها
 • امکان آنالیز و تجزیه تحلیل تفاضلی در هزینه هایی که امکان برون سپاری آنها وجود دارد
 • امکان تعیین قیمت به عنوان قیمت پایه مناقصات
 • امکان محاسبه سود یا زیان برای هر خدمت یا محصول و هزینه یابی معکوس
 • امکان محاسبه ظرفیت بلا استفاده، به تفکیک هر یک از دوایر تولیدی و یا واحدهای مختلف هزینه ساز
 • امکان شناسایی هزینه های بدون ارزش افزوده برای هر یک از فرآیندهای سازمانی
 • محاسبه بهای تمام شده با رویکرد فرآیند محور و امکان محاسبه بهای تمام شده هر یک از فرآیندهای سازمان به عنوان یک فعالیت
 • امکان قیمت گذاری انتقالی و تعریف هر یک از واحدهای سازمانی به عنوان یک sbu
 • امکان شناسایی چالش های هزینه ای در سازمان جهت جلوگیری از حرکت کور در کاهش و یا مدیریت هزینه ها
 • ایجاد زیر ساخت و زمینه برای اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی صحیح و کارآمد
 • امکان محاسبه میزان دستیابی به اقدامات تعریف شده در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
 • امکان استفاده از روشهای مختلف ارزیابی موجودی ها، اعم از fifo،lifo و یا میانگین و مقایسه نتایج با یکدیگر
 • امکان محاسبه بهای تمام شده پروژه ای با امکان اعمال تغییراتwbs یک پروژه در حین اجرای پروژه تا پایان پروژه
 • امکان تصمیم گیری برای مدیریت شرکت در ادامه، شروع و یا توفق تولید هریک از محصولات

امکانات نرم افزار

 • دارای قابلیت تعیین سطح دسترسی و کنترل فعالیت کاربران و تعریف کابر نامحدود
 • قابلیت پشتیبانی از سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی
 • قابلیت پشتیبانی از چند ارز (واحد پولی) به صورت نا محدود
 • امکان تعیین روش تسهیم هزینه های مستقیم مشترک
 • امکان تعریف انواع مراکز و دوایر هزینه ای با امکانات متفاوت و تعیین نوع ارتباط آنها با یکدیگر
 • امکان تعریف هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم (سربار) به صورت n سطحی
 • امکان تعریف هزینه های پشتیبانی، اداری و عمومی برای تسهیم ثانویه به صورت n سطحی
 • امکان تعریف چندین مدل و ترکیب مختلف از هزینه های سربار و هزینه های پشتیبانی
 • امکان تخصیص بخشی از یک هزینه به مصارف برون سازمانی یا به یک هزینه دیگر
 • امکان تعریف سال های مالی نا محدود با عناوین مختلف
 • امکان تعریف یک دوره زمانی کمتر یا بیشتر از یک سال
 • امکان تعریف و انتقال کلیه تعاریف، محصولات، فرمول ها و سایر اطلاعات مورد نظر از یک سال مالی به سال های مالی دیگر برای جلوگیری از دوباره کاری
 • امکان تعریف فرمول محصولات و خدمات به صورت فرآیندی
 • امکان تعریف و ترسیم مراحل تولید یا ارایه یک خدمت به صورت گرافیکی
 • امکان تعریف چندین استاندارد برای هر مرحله به منظور استفاده در زمان محاسبه انحرافات
 • امکان مدیریت نرخ های دوره برای هر یک از آیتم های هزینه ای به صورت مجزا و نیز اعمال نرخ تورم برای پیش بینی و برآوردها
 • امکان فراخوانی و بازیابی نرم های مربوط به یک سال مالی یا یک دوره مالی دیگر در دوره جاری و محاسبه بهای تمام شده با استفاده از آن نرخ ها
 • امکان تعریف ضایعات به صورت عادی و غیر عادی
 • امکان تعریف دوباره کاری به صورت عادی و غیر عادی
 • امکان تعریف نوع تسهیم ضایعات و دوباره کاری عادی به صورت تسهیم به یک مرحله یا به همه مراحل
 • امکان منظور کردن افزایش یا کاهش غیر عادی در معادل آحاد یک مرحله و انتقال آن به مرحله بعد
 • امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات فرعی، خرده ریز و نیز منظور کردن ارزش فروش
 • امکان تعیین بهای تمام شده میانگین برای محصولات یا خدمات مشابه
 • امکان محاسبه انحرافات سربار به صورت دو، سه و چهار انحرافی
 • ارایه گزارشات مختلف و متنوع به صورت نموداری
 • امکان تعریف و افزودن گزارشات دلخواه

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزارهای حسابداری مالی
 • ارتباط با نرم افزار انبار
 • ارتباط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت
 • ارتباط با نرم افزار اموال و دارایی ثابتارتباط با نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارتباط با نرم افزار تعمیرات و نگهداری
 • ارتباط با نرم افزار مدیریت تولید
 • ارتباط با نرم افزار فروش