در حال بار گذاری

چشم انداز شرکت دانش حسیب ایرانیان "کمک به مدیریت کسب و کارهای متوسط و بزرگ " می‌باشد و بیش از 50 عنوان محصول و بیش از 500 مشتری نتیجه فعالیت 5 ساله این شرکت است. استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی و نسخه های هم زمان وب و application در طراحی نرم افزارها سیاست های اصلی است و سطح رضایت بالا شرکت‌های بزرگ که در زمره مشتریان ما هستند گویای جهت‌گیری درست این گروه است و امیدواری فراوانی را برای گسترش هر چه بیشتر فعالیت در آینده است .

مهمترین شرکا تجاری شرکت دانش حسیب ایرانیان و پروژه های انجام شده توسط این شرکت به شرح زیر می باشد: