نرم افزار مدیریت هزینه استراتژیک

در بازار رقابتی از طرفی قیمت، توسط بازار تعیین می شود و از طرف دیگر سود نیز توسط سهامداران یا مدیران ارشد مطالبه و پیش بینی (هدف گذاری) می گردد، بنابراین تنها عاملی که در معادله سود = هزینه – درآمد، قابل مدیریت کردن است، هزینه خواهد بود. از طرفی، در لغت مدیریت هزینه واژه ای سهل و ممتنع می باشد اما در عمل شناسایی هزینه ها و تشخیص این که چه زمانی باید کاهش هزینه داد،کاهش هزینه چه مقدار باشد و کدام هزینه ها نیاز به کاهش و کدامیک نیاز به افزایش دارد موضوعی پیچیده خواهد بود.

هدف سیستم مدیریت هزینه استراتژیک، ابتدا کاهش این پیچیدگی ها و سپس برنامه ریزی برای اصلاح چالش هزینه و نزدیک شدن به هزینه هدف می باشد. این نرم افزار با تاکید بر مسایل استراتژیک، موضوع مدیریت هزینه را در دسترس و کاربردی خواهد نمود و با دوری از موضوعات تخصصی آن را برای استفاده هر چه بیشتر مدیران فراهم می آورد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • امکان آنالیز و تحلیل هزینه های سازمان ها بر مبنای اصول بازار رقابتی
 • امکان شبیه سازی هزینه های محصول در مرحله طراحی
 • امکان شناسایی نقاط چالش خیز و دارای اولویت برای کاهش هزینه
 • امکان شناسایی مدل رفتاری هزینه های سازمان ها
 • امکان تفکیک هزینه های سازمان به طبقه بندی های مورد نیاز مدیران
 • امکان هزینه یابی معکوس
 • امکان دریافت سیگنال های بازار و محاسبه هزینه هدف
 • امکان شناسایی چالش هزینه به تفکیک دسته محصول و اجزا محصول تا ریزترین جزء هزینه ها
 • امکان هزینه یابی تفاضلی
 • امکان مدیریت منابع درآمدی
 • امکان آنالیز حساسیت نرخ فروش، سود مورد انتظار و هزینه هدف به تفکیک هر یک از محصولات
 • امکان محاسبه چالش هزینه به تفکیک اجزا زنجیره تامین برای هر یک از محصولات
 • امکان محاسبه میزان تحقق استراتژی های سازمان
 • امکان آنالیز حساسیت هزینه ها در شرایط مختلف و پیش بینی نتایج احتمالی قبل از وقوع

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت
 • ارتباط با نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی
 • ارتباط با نرم افزار حسابداری مالی