نرم افزار محاسبه بهای تمام شده پول

ماهيت فعاليتهاي مالي و سر و كار داشتن بانك ها و مؤسسات مالي با مفاهيمي نظير اعتبار، سيستم هاي پرداخت ونرخ هاي مختلف اعتبارات بانکی ، اين گونه مؤسسات را در برابر ريسک هاي ويژه اي از قبیل ریسک اعتباری ناشی از فعالیت وام دهی، ریسک ناشی از مطالبات معوق و ... قرار مي دهد و از سوي ديگر روند پرشتاب توسعه فعاليتهاي مالي، نوآوريهاي فني و پيچيده تر شدن سيستم هاي مالي، باعث شده اصول مديريت ريسك به صورت جزء اجتناب ناپذيري از هر مؤسسه مالي درآيد.

به منظور كاهش اين نوع ريسك ها و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانك ها و مؤسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري و کنترل و مدیریت ریسک در بانک ها داشته اند.

یکی از مهمترین عوامل کنترل و مدیریت ریسک در بانک ها، محاسبه و آنالیز بهای تمام شده پول می باشد زیرا قیمت نرخ اعتبارات بانکی، بستگی به بهای تمام شده پول دارد. قيمت تمام شده پول در بانك ها به عوامل مختلفي بستگي دارد. مهمترين عامل در تعيين قيمت تمام شده پول هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي است. هزينه هاي عملياتي شامل همه هزينه هايي است كه بانك ها بابت جذب سپرده ها (تجهیز منابع) متحمل مي شوند و عمده آن مربوط به سود پرداختي به سپرده هاي مشتريان است. هزينه هاي غير عملياتي نیز شامل هزينه هاي اداري و پرسنلي،هزينه هاي استهلاك اموال منقول و غير منقول وهزينه مطالبات مشكوك الوصول و... است.

محاسبه بهای تمام شده پول و امکان آنالیز حساسیت آن در شرایط مختلف، می تواند مبنای بسیاری از تصمیمات مدیران در جهت دهی به نوع جذب سپرده ها (تجهیز بهینه منابع) و تنوع در ارایه تسهیلات بانکی یاری رساند. به بیان دیگر تصمیم گیری در مورد مواردی همچون، چگونگی تبلیغات، نوع مشوق ها، نوع خدمات قابل ارایه و بسیاری از استراتژی های بلند مدت و میان مدت در بانک ها می تواند در نتیجه محاسبه و آنالیز بهای تمام شده پول، تاثیر پذیرد.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

 • محاسبه بهای تمام شده پول با توجه به دستور العمل بانک مرکزی
 • امکان محاسبه بهای تمام شده تفکیک شده برای منابع ريالی و ارزی به تفکیک هر یک ارزها
 • امکان محاسبه بهای تمام شده به تفکیک هر یک از استان ها، شهرستان ها و یا شعب
 • امکان تخصیص هزینه های غیر عملیاتی (غیر بهره ای) بر مبنای فعالیت به هر یک از انواع منابع
 • امکان محاسبه نرخ موزون سود سپرده های بلند مدت
 • امکان محاسبه نرخ موزون هزینه های عملیاتی (بهره ای)
 • امکان آنالیز حساسیت و سناریو سازی برای حالات مختلف و پیش بینی شده
 • ارایه گزارشات متنوع

ارتباط با سایر سیستم ها

 • ارتباط با نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت
 • ارتباط با نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی
 • ارتباط با نرم افزارهای حسابداری مالی
 • ارتباط با نرم افزار انبار
 • ارتباط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت
 • ارتباط با نرم افزار حقوق و دستمزد
 • ارتباط با نرم افزار مدیریت تولید
 • ارتباط با نرم افزار فروش
 • ارتباط با سایر نرم افزارهای کاربردی

همچنین جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات بانک به روش بر مبنای فعالیت، این نرم افزار به نرم افزار بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ما (HABC) متصل شده و امکان محاسبه بهای تمام شده نهایی را خواهد داشت.