نرم افزار کنترل کیفی

سیستم کنترل کیفی با امکان مدیریت متمرکز اطلاعات کیفی کالاها، به افزایش بهره‌وری سازمان کمک می‌کند.

این سیستم با تسهیل فرایند کنترل کیفیت و بازرسی مواد اولیه‌ی خریداری شده، بازرسی نیمه‌ساخته‌ها و محصولات در حین فرایند تولید و نیز با کنترل کیفیت محیطی- فرایندی، به بهبود مستمر کیفیت مواد، محصولات و فرایند تولید واحد صنعتی کمک می‌کند.

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار

  • امکان تعریف پارامترهای کنترل کیفی
  • امکان کنترل کیفیت به تفکیک محصول، خط تولید و گروه محصولات به تفکیک زمان های مختلف
  • امکان گزارش گیری متنوع با انتخاب پارامترهای مختلف
  • امکان تعریف کنترل کیفی در طول زنجیره تامین

ارتباط با سایر سیستم ها

  • ارتباط با کلیه زیر سیستم های نرم افزار جامع تولید
  • ارتباط با سیستم انبار